Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O. z siedzibą w mieścieCENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O., ul. ul. Średnia 22, kod pocztowy 71-812, adres e-mail: kontakt@centrumpe.pl, tel. +48 509 803 115

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.centrumpe.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O. z siedzibą w mieścieCENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O., to: adres korespondencyjny ul. ul. Średnia 22, 71-812, Szczecin, Polska , adres e-mail:kontakt@centrumpe.pl, tel. +48 509 803 115, formularz kontaktowy dostępny na stronie www.centrumpe.com, infolinia +48 509 803 115.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Dla szkół - testy psychologiczne dla uczniów

Centrum oferuje specjalistyczne narzędzia diagnostyczne: testy psychologiczne i kwestionariusze do badania uczniów w pracy doradcy zawodowego, psychologa szkolnego, pedagoga czy nauczycieli. Wszystkie narzędzia i testy zostały przygotowane przez grupę ekspertów, psychologów, psychometryków, doradców zawodowych oraz ekspertów z rynku pracy w celu dostarczenia Państwu profesjonalnych narzędzi do pracy jak i diagnozy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nasze narzędzia diagnostyczne pozwalają zdiagnozować kompetencje interpersonalne, identyfikują kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w szkole lub w przyszłej karierze zawodowej, pozwalają wesprzeć wyznaczanie ścieżki rozwoju. Pozwalają zdiagnozować nie tylko emocje oraz zachowania ucznia, ale również wskazać jego potencjał i ukryte talenty, zbadać wewnętrzną motywację, wartości i role w szkole lub w zespole, wskazać diagnozę potrzeb, wesprzeć uczniów w zakresie poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego.

Szkolenia mogą odbywać się zarówno stacjonarnie (na terenie danej placówki edukacyjnej), jak i online.

Oferujemy:

  • Testy osobowości
  • Testy predyspozycji zawodowych
  • Testy kompetencji społecznych

Szkoła ma możliwość wykupienia pakietu testów z dostępem do bazy testów on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Łatwy i intuicyjny system pozwala na przyporządkowywanie testów do danego ucznia oraz generowanie wyników i szczegółowych raportów dla ucznia, nauczyciela, doradcy, pedagoga czy rodzica.

Wykorzystanie testów:

  • Do diagnozy ucznia w zakresie jego kompetencji interpersonalnych i predyspozycji zawodowych
  • Wyznaczania ścieżki kariery
  • Określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju ucznia
  • Dla nauczycieli do pracy z uczniami – np. lekcje wychowawcze
  • Specjalistyczne narzędzia dla doradców zawodowych, pedagogów

Każdy test zawiera wyniki i szczegółowy raport z rekomendacjami, który nie wymaga dodatkowej analizy specjalisty.

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 13-19 lat

Test PCT-Y Profi Competence for Young to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby uczącej się. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów dotyczących uczenia się i funkcjonowania w życiu prywatnym osoby młodej. PCT-Y jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces wyznaczania dla siebie kierunków nauki, a także rozwoju ogólnego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 13-19 lat

Kompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany, aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 13-19 lat

Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata i przyszłości. Test przeznaczony do badania siły radzenia sobie z trudnościami, do określenia poziomu optymizmu oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 13-19 lat

Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu, a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

Test badający kluczowe predyktory osiągania sukcesu dla osób w wieku 13-19 lat

Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w szkole lub przyszłej karierze zawodoweh. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej przy nauce i pracy.

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 13-19 lat

Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu.

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 13-19 lat

Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany, aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu.

Test dla osób w wieku 13-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

Jest narzędziem badającym kluczowe wartości i potrzeby danej osoby mające wpływ na proces podejmowania decyzji dotyczącej wyboru kierunku zawodowego, edukacji lub pracy. Test identyfikuje potrzeby dotyczące preferencji zawodowych oraz pomaga w procesie wyznaczania ścieżki kariery zawodowej.

Test badający styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 13-19 lat

DISC Fundamental for Young to narzędzie stworzone do rozpoznania indywidualnego stylu zachowania i komunikowania się. Bada siłę wartości tworzonych relacji i wyznaczanych celów jednostki. Ukazuje sposób komunikowania się, jak również sposób odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego.